Harvesteri

 

Harvesterilla eli motolla hakataan pääsääntöisesti Vapon metsähakkuita.

 

Traktorit

Kahdella turvesuolla liikkuu kesäisin omat sekä aliurakoitsijoiden traktorit. Traktoreilla tehdään turvesuolla turpeen nostoon sekä turvesoiden kunnostukseen liittyviä töitä. Talvisin traktoreilla aurataan turvesoiden teitä sekä tehdään talviteitä.